معرفی آلوچه قشلاق ( آلچا قشلاق) ورزقان

قشلاق آلوچه  دهی جزء دهستان اوزومدل بخش ورزقان شهرستان اهر واقع در 11 هزارگزی شمال ورزقان و 10هزاروپانصدگزی ارابه رو تبریز به اهر. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل است . سکنه ٔ آن 358 تن است . آب آن از چشمه و محصول آن غلات و مختصر حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی زنان گلیم بافی است . راه مالرو دارد.

(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).


لطفا هر گونه اطلاعات در مورد روستای آلوچه قشلاق ( آلچا قشلاق) دارید در بخش نظرات مطرح کنید تا در وبلاگ قرار داده شود