اسامی و نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس از شهرستان ورزقان در هیات‌ نظارت 1394

اسامی و آمار غیر رسمی نامزدهای تایید و رد صلاحیت، عدم احراز در حوزه انتخابیه ورزقان و خاروانا قابل دسترس است.

قابل ذکر است که این آمار مربوط به بررسی‌های صلاحیت داوطلبان در هیئت‌‌های نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا عدم احراز صلاحیت شده نیست، لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان این آمار تغییر داشته باشد.

۱۴