روزعاشورا،بئکوداغچیلاری،بعدازمهارآتش سوزی،مراتع روستای آلچه قشلاق،ساعت13:00عضویت در کانال تلگرام بکرآباد