رضا علیزاده تایید صلاحیت شد

اسامی تائید صلاحیت شدگان بر اساس حروف الفبا به شرح زیر است:

۱- گلمحمد الیاسی

۲ – ابوالفضل امانی

۳ – اسماعیل پورشریف

۴ – ذاکر حیدری

۵ – الهویردی دهقانی

۶ – غلامرضا دهقان

۷ – اصغر دشتبان

۸ – حسین دهقان

۹- میکائیل صفری

۱۰ –رضا علیزاده

۱۱- علی عباسی

۱۲ – محمدرضا عباسی

۱۳ – زینت عظیمی

۱۴ – سعید علیزاده

۱۵ – علی قربانزاده

۱۶ – محسن ملکی

رقابت این ۱۶ نفر از بامداد فردا ۲۹ اسفند همزمان با شروع زمان هفت روزه قانونی تبلیغات به صورت جدی آغاز می شود گرچه در روزهای گذشته نیز کاندیداها تحرکات تبلیغاتی نیز داشته اند.