شمارش آرا در حوزه انتخابیه ورزقان و خاروانا

بر اساس آمار غیر رسمی شمارش آرا در حوزه انتخابیه ورزقان و خاروانا تا این لحضه آقای رضا علیزاده با اختلاف آرای نزدیک به ۵ هزار رأی از آقای الهوردی دهقانی پیش است.

البته آمار ارائه شده قطعی نیست و هنوز فرمانداری ورزقان هیچگونه خبری را در این خصوص تائید یا رد نکرده‌ است.

در حال تکمیل…………..


لینک خبر