معرفی روستای آقابابافرامرزی ورزقان

Aqa Baba-ye Faramarzi

موقعیت و تاریخچه
روستای آقابابا فرامرزی از توابع بخش مرکزی شهرستان ورزقان، با مختصات جغرافیایی 46 درجه و 32 دقیقه طول شرقی و 38 درجه و 31 دقیقه عرض شمالی، در فاصلة 15 کیلومتری شمال غربی شهر ورزقان واقع شده است. این روستا از شمال به روستای کهنه‌لو، از شمال غرب به روستای داش کسن، از جنوب شرق به روستای اره‌جان و از جنوب غربی به روستای وردین و آبخواره محدود می‌شود.
آب و هوای روستای آقابابا فرامرزی معتدل است و رودخانه اهرچای از میان آن می‌گذرد. این روستا 15 روستای قمر یا پیرامونی دارد.
تاریخچة اخیر روستای آقابابا فرامرزی به اوایل دورة قاجاریه مربوط است. اما وجود قلعه تاریخی جوشین یا جوشقون که در محدودة روستا واقع شده و از آثار دورة پیش از اسلام و ساسانی می‌باشد حکایت از آن دارد که این ناحیه در گذشته‌های دور از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است.
مردم روستای آقابابا فرامرزی به زبان آذری سخن می‌گویند. پیرو دین اسلام و مذهب شیعه جعفری هستند.


Map of aqa baba ye faramarzi