شرایط اقلیمی- جغرافیایی بکرآباد

آب و هوای این منطقه درزمستان سرد و در فصول بهار و تابستان بسیار معتدل میباشد.

این روستا دربین دو دره سرسبز و در کنار رودخانه واقع شده و از لحاظ موقعیت جغرافیایی در طول 46 درجه و41 دقیقه و 48 ثانیه درعرض 38 درجه و 34 دقیقه و 32 ثانیه و ارتفاع آن ازسطح دریا 1814 متر بالاتر قرارگرفته است.